`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn đáp án đúng để sắp xếp các các Hiệp ước mà triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp theo trình tự thời gian

1. Hiệp ước Hác-măng.                                  2. Hiệp ước Nhâm Tuất.

3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.                                   4. Hiệp ước Giáp Tuất.

Câu 374353: Chọn đáp án đúng để sắp xếp các các Hiệp ước mà triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp theo trình tự thời gian


1. Hiệp ước Hác-măng.                                  2. Hiệp ước Nhâm Tuất.


3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.                                   4. Hiệp ước Giáp Tuất.

A. 2 - 3 - 1 - 4      

B. 1 - 2 - 3 - 4

C. 3 - 2 - 4 - 1

D. 2 - 4 - 1 - 3

Câu hỏi : 374353

Phương pháp giải:

sắp xếp

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) -> Hiệp ước Giáp Tuất (1874) -> Hiệp ước Hác-măng (1883) -> Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).          

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com