Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \cos 2x\) và \(g\left( x \right) = \tan 3x.\) Chọn mệnh đề đúng:

Câu 375298: Cho hàm số \(f\left( x \right) = \cos 2x\) và \(g\left( x \right) = \tan 3x.\) Chọn mệnh đề đúng:

A. \(f\left( x \right)\)là hàm số chẵn,\(g\left( x \right)\)là hàm số chẵn.

B. \(f\left( x \right)\)là hàm số lẻ,\(g\left( x \right)\)là hàm số lẻ.

C. \(f\left( x \right)\)là hàm số lẻ \(g\left( x \right)\) là hàm số chẵn.

D. \(f\left( x \right)\)là hàm số chẵn,\(g\left( x \right)\)là hàm số lẻ.

Câu hỏi : 375298
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét \(f\left( x \right) = \cos 2x\) có TXĐ \(D = \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\).

  Ta có: \(f\left( { - x} \right) = \cos \left( { - 2x} \right) = cos2x = f\left( x \right) \Rightarrow f\left( x \right)\) là hàm chẵn.

  Xét \(g\left( x \right) = \tan 3x\) có TXĐ \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{6} + \dfrac{{k\pi }}{3},k \in \mathbb{Z}} \right\} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\).

  Ta có: \(g\left( { - x} \right) = \tan \left( { - 3x} \right) =  - tan3x =  - g\left( x \right) \Rightarrow g\left( x \right)\) là hàm lẻ.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com