Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào là hàm số chẵn?

Câu 375299: Hàm số nào là hàm số chẵn?

A. \(y = \sin \left( {x + \dfrac{\pi }{2}} \right).\)

B. \(y = \cos \left( {x + \dfrac{\pi }{2}} \right).\)

C. \(y = \sin 2x.\)

D. \(y = \tan x - \sin 2x.\)

Câu hỏi : 375299
 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét đáp án A: TXĐ: \(D = \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\).

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}y = f\left( x \right) = \sin \left( {x + \dfrac{\pi }{2}} \right) = \cos x;\\ \Rightarrow f\left( { - x} \right) = \cos \left( { - x} \right) = \cos x = f\left( x \right)\end{array}\).

  \( \Rightarrow f\left( x \right)\) là hàm chẵn.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com