Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

Câu 375300: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. \(y = \tan 3x\cos {\rm{ }}x.\)

B. \(y = \sin 2x + \cos x.\)

C. \(y = \sin 2x\sin x\)

D. \(y = \sin 2x + \tan x.\)

Câu hỏi : 375300
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét đáp án A: TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{6} + \dfrac{{k\pi }}{3},\,\,k \in \mathbb{Z}} \right\} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\).

  Ta có: \(f\left( { - x} \right) = \tan \left( { - 3x} \right).\cos \left( { - x} \right) =  - \tan 3x.\cos x =  - f\left( x \right)\).

  \( \Rightarrow f\left( x \right)\) là hàm lẻ.

  Xét đáp án B: TXĐ: \(D = \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\).

  Ta có: \(f\left( { - x} \right) = \sin \left( { - 2x} \right) + \cos \left( { - x} \right) =  - \sin 2x + \cos x \ne  \pm f\left( x \right)\).

  \( \Rightarrow f\left( x \right)\) là hàm không chẵn không lẻ.

  Xét đáp án C: TXĐ: \(D = \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\).

  Ta có: \(f\left( { - x} \right) = \sin \left( { - 2x} \right).\sin \left( { - x} \right) = \sin 2x.\sin x = f\left( x \right)\).

  \( \Rightarrow f\left( x \right)\) là hàm chẵn.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com