Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \sin x\cos 2x\) là:

Câu 375302: Hàm số \(y = \sin x\cos 2x\) là:

A. Hàm chẵn

B.

Hàm không có tính chẵn, lẻ

C. Hàm không có tính tuần hoàn

D.

Hàm lẻ

Câu hỏi : 375302
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TXĐ: \(D = \mathbb{R} \Rightarrow \forall x \in D \Rightarrow  - x \in D\).

  Ta có: \(f\left( { - x} \right) = \sin \left( { - x} \right).\cos \left( { - 2x} \right) =  - \sin x.\cos 2x =  - f\left( x \right)\).

  \( \Rightarrow f\left( x \right)\) là hàm lẻ.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com