Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tài sản của vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kì hôn nhân được gọi là tài sản:

Câu 376728: Tài sản của vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kì hôn nhân được gọi là tài sản:

A. thừa kế của con.

B. bố mẹ cho con.       

C. chung của vợ và chồng.

D. riêng của vợ hoặc chồng.

Câu hỏi : 376728

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  riêng của vợ hoặc chồng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com