`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng?

Câu 376742: Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng?

A. A. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung.

B. B. Có trách nhiệm chăm lo cho các con về thể chất và trí tuệ.

.

C. C. Tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm của nhau.

D. D. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau

Câu hỏi : 376742

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học, phân tích

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B. Có trách nhiệm chăm lo cho các con về thể chất và trí tuệ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com