Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lấy 2 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20%, ống thứ hai 2ml dung dịch NaOH 30%. Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hành rồi đun sôi nhẹ đồng thời cả hai ống nghiệm trong khoảng 5 phút. Hiện tượng quan sát được sau khi đun là

Câu 376834: Lấy 2 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20%, ống thứ hai 2ml dung dịch NaOH 30%. Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hành rồi đun sôi nhẹ đồng thời cả hai ống nghiệm trong khoảng 5 phút. Hiện tượng quan sát được sau khi đun là

A. cả hai ống nghiệm chất lỏng đều phân thành 2 lớp.

B. cả hai ống nghiệm chất lỏng đều trở thành đồng nhất.

C. ở ống nghiệm 1 thấy chất lỏng đồng nhất, ở ống nghiệm 2 thấy chất lỏng phân thành 2 lớp.

D. ở ống nghiệm 1 thấy chất lỏng phân thành 2 lớp, ở ống nghiệm 2 thấy chất lỏng đồng nhất.

Câu hỏi : 376834

Phương pháp giải:

Ống 1: Thủy phân este trong MT axit là phản ứng thuận nghịch nên luôn có este trong ống nghiệm.


Ống 2: Thủy phân este trong MT kiềm là phản ứng một chiều.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ống 1: Thủy phân este trong MT axit là phản ứng thuận nghịch nên luôn có este trong ống nghiệm

  → chất lỏng trong ống 1 phân thành 2 lớp

  Ống 2: Thủy phân este trong MT kiềm là phản ứng một chiều

  → chất lỏng trong ống 2 đồng nhất.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com