`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hợp chất A có công thức phân tử là C9H17O4N. Từ A, thực hiện biến hóa sau:

C9H17O4N + NaOH dư \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) Natri glutamat + CH4O + C3H8O

Số công thức cấu tạo có thể có của A là

Câu 376870: Cho hợp chất A có công thức phân tử là C9H17O4N. Từ A, thực hiện biến hóa sau:


C9H17O4N + NaOH dư \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) Natri glutamat + CH4O + C3H8O


Số công thức cấu tạo có thể có của A là

A. 4. 

B. 5. 

C. 3. 

D. 2.

Câu hỏi : 376870
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do thủy phân A trong NaOH dư thu được natri glutamat, CH4O, C3H8O nên A là este của axit glutamic là 2 ancol. CTCT có thể có:

  CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH2-CH2-CH3

  CH3-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH(CH3)-CH3

  CH3-CH2-CH2-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

  CH3-CH(CH3)-OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

  Vậy có 4 CTCT thỏa mãn

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com