Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu 376878: Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(vinyl axetat).

B. Poli(etylen terephtalat).

C. Poli(vinyl clorua).

D. Poli(metyl metacrylat).

Câu hỏi : 376878
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng:

  nHOOC-C6H4-COOH + nHO-CH2-CH2-OH → (-OC-C6H4CO-O-CH2-CH2-O-)n + 2nH2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com