Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mẹ bạn A tích cóp được tiền bán hàng là 15 triệu đồng. Mẹ A muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ thì cần làm theo cách nào dưới đây?

Câu 377233: Mẹ bạn A tích cóp được tiền bán hàng là 15 triệu đồng. Mẹ A muốn thực hiện chức năng phương tiện cất trữ thì cần làm theo cách nào dưới đây?

A. A. Cất tiền vào tủ     

B. B. Mua vàng cất đi

C. C. Đưa số tiền đó cho mẹ giữ hộ.      

D. D. Mua đồ cất vào tủ

Câu hỏi : 377233

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học, phân tích

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B. Mua vàng cất đi

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com