Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) đã quyết định đổi tên Đảng thành

Câu 377501: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) đã quyết định đổi tên Đảng thành

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đảng Lao động Việt Nam.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu hỏi : 377501

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 94

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com