`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế khu vực lớn nhất hành tinh là

Câu 377515: Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế khu vực lớn nhất hành tinh là

A. ASEAN.

B. EU.

C. APEC.

D. OPEC.

Câu hỏi : 377515

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 52

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế khu vực lớn nhất hành tinh là EU.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com