Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ngày nay là

Câu 377537: Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ngày nay là

A. kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C. là bước nhày vọt về lao động của con người.

D. diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô lớn.

Câu hỏi : 377537

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 66

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com