Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

X, Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng nhóm A. Cấu hình electron ngoài cùng của X là 2p4. Vậy vị trí của X và Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Câu 377551: X, Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng nhóm A. Cấu hình electron ngoài cùng của X là 2p4. Vậy vị trí của X và Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. X thuộc chu kì 2, nhóm IVA; Y thuộc chu kì 3, nhóm IVA

B. X thuộc chu kì 2, nhóm VA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VA

C. X thuộc chu kì 2, nhóm VIA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIA

D. X thuộc chu kì 2, nhóm VA; Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA

Câu hỏi : 377551

Phương pháp giải:

- Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y.


- X và Y chỉ hơn kém nhau 1 lớp electron và có cùng số electron lớp ngoài cùng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X: 1s22s22p4 → X: chu kì 2, nhóm VIA.

  Y: 1s22s22p63s23p4 → X: chu kì 3, nhóm VIA.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com