Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện có biểu thức \(i = 2\cos 50\pi t\left( A \right)\). Trong 30s dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần?

Câu 379745:

Dòng điện có biểu thức \(i = 2\cos 50\pi t\left( A \right)\). Trong 30s dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần?

A. 1000   

B. 1500 

C. 500  

D. 50

Câu hỏi : 379745

Phương pháp giải:

+ Trong 1s dòng điện đổi chiều 2f lần


+ Nếu phương trình của cường độ dòng điện là \(i = {I_0}.\cos \left( {\omega t + k2\pi } \right)\) thì trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều: \(N = 2f - 1\) (lần)

 • Đáp án : B
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số: \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{50\pi }}{{2\pi }} = 25Hz\)

  Trong 1s dòng điện đổi chiều: \(2f = 2.25 = 50\)lần

  Trong 30s dòng điện đổi chiều: \(30.50 = 1500\) lần

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com