Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức \({\rm{u  =  100}}\sqrt[]{2}{\rm{cos100}}\pi {\rm{t}}\). Đèn chỉ sáng khi \(\left| {\rm{u}} \right| \ge {\rm{100V}}\). Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối trong một chu kỳ?

Câu 379751:

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức \({\rm{u  =  100}}\sqrt[]{2}{\rm{cos100}}\pi {\rm{t}}\). Đèn chỉ sáng khi \(\left| {\rm{u}} \right| \ge {\rm{100V}}\). Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối trong một chu kỳ?

A. \(\dfrac{1}{{100}}\) 

B. \(\dfrac{2}{3}\)

C. \(\dfrac{1}{3}\)  

D. 1

Câu hỏi : 379751
Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG và công thức tính thời gian: \(t = \dfrac{\alpha }{\omega } = \alpha .\dfrac{T}{{2\pi }}\)

 • Đáp án : D
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có VTLG:

   

  Thời gian đèn tối tương ứng (1) đến (2) và (3) đến (4) trên VTLG.

  Góc quét được trong thời gian đèn tối là: \({\alpha _T} = 2.\dfrac{\pi }{2} = \pi \)

  Thời gian đèn sáng tương ứng (4) đến (1) và (2) đến (3) trên VTLG.

  Góc quét được trong thời gian đèn sáng là: \({\alpha _S} = 2.\dfrac{\pi }{2} = \pi \)

  Ta có: \({\alpha _S} = {\alpha _T} \Rightarrow {t_S} = {t_T} \Rightarrow \dfrac{{{t_S}}}{{{t_T}}} = 1\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com