Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức \({\rm{u  =  100}}\sqrt[]{2}{\rm{cos100}}\pi t\,\,\,\left( V \right)\). Đèn chỉ sáng khi |u| ≥ 100V. Tính thời gian đèn sáng trong một phút?

Câu 379752:

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức \({\rm{u  =  100}}\sqrt[]{2}{\rm{cos100}}\pi t\,\,\,\left( V \right)\). Đèn chỉ sáng khi |u| ≥ 100V. Tính thời gian đèn sáng trong một phút?

A. 30s        

B. 35s   

C. 40s             

D. 45s

Câu hỏi : 379752

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG và công thức tính thời gian: \(t = \dfrac{\alpha }{\omega } = \alpha .\dfrac{T}{{2\pi }}\)

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{100\pi }} = \dfrac{1}{{50}}s\)

  Có \(1phut = 60s = 3000.\dfrac{1}{{50}} = 3000T\)

  Biểu diễn trên VTLG ta có:

   

  Trong 1 chu kì đèn sáng tương ứng (4) đến (1) và (2) đến (3) trên VTLG.

  Góc quét được trong thời gian đèn sáng là: \({\alpha _S} = 2.\dfrac{\pi }{2} = \pi \,\,\left( {rad} \right)\)

  Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì là: \({t_S} = \dfrac{{{\alpha _S}}}{\omega } = \dfrac{\pi }{{100\pi }} = \dfrac{1}{{100}}s\)

  Thời gian đèn sáng trong 1 phút là: \(t = 3000.{t_S} = 3000.\dfrac{1}{{100}} = 30s\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com