Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tất cả các chữ số đều là số lẻ?

Câu 379836: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tất cả các chữ số đều là số lẻ?

A. \(25\)

B. \(20\)

C. \(10\)

D. \(50\)

Câu hỏi : 379836

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về qui tắc nhân. 

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập hợp các chữ số lẻ là \(M = \left\{ {1;3;5;7;9} \right\}\)

  Gọi số cần tìm là \(\overline {ab} \,\left( {a;b \in M} \right)\)

  Khi đó \(a\) có 5 cách chọn và \(b\) có 5 cách chọn nên có  số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com