`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín, đơn?

Câu 379995: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín, đơn?

A. Châu chấu

B. Cá chép

C. Cá sấu

D. Thỏ.

Câu hỏi : 379995
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Châu chấu có hệ tuần hoàn hở.

  - Cá sấu và thỏ có hệ tuần hoàn kín, kép gồm 2 vòng tuần hoàn.

  - Cá chép có hệ tuần hoàn kín (máu chảy hoàn toàn trong mạch) và đơn (máu chảy trong cơ thể theo 1 vòng tuần hoàn).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com