`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở thực vật, nước được vận chuyển chủ yếu trong thân nhờ

Câu 379998: Ở thực vật, nước được vận chuyển chủ yếu trong thân nhờ

A. mạch gỗ

B. mạch rây

C. tế bào lông hút

D. mạch gỗ và mạch rây

Câu hỏi : 379998
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chất trong cây được vận chuyển trong thân qua 2 loại mạch: Mạch rây và mạch gỗ. Trong đó:

  - Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng.

  - Mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com