`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Huyết áp không thay đổi trong suốt chiều dài của hệ mạch.

II. Trong hệ mạch máu, tốc độ máu chảy trong tĩnh mạch là thấp nhất.

III. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch.

IV. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ có hệ dẫn truyền tim.

Câu 380000: Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Huyết áp không thay đổi trong suốt chiều dài của hệ mạch.


II. Trong hệ mạch máu, tốc độ máu chảy trong tĩnh mạch là thấp nhất.


III. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch.


IV. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ có hệ dẫn truyền tim.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 380000
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I. – Sai. Huyết áp giảm dần từ đồng mạch – mao mạch – tĩnh mạch.

  II. – Sai. Tốc độ máu chảy trong mao mạch là thấp nhất.

  III. – Sai. Máu ở tĩnh mạch phổi giàu oxin hơn máu chảy trong động mạch phổi do sau khi đến phổi, máu nghèo oxi được nhận thêm oxi.

  IV. Đúng. Hệ dẫn truyền của tim giúp tim co dãn tự động theo chu kì.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com