`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về mã di truyền?

Câu 380008: Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về mã di truyền?

A. Có tính đặc hiệu, tức là mỗi loài có 1 bộ mã di truyền khác nhau.

B. Được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ 3 nucleotit mà không gối lên nhau.

C. Có tính thoái hóa, nhiều bộ 3 cùng mã hóa cho một axit amin.

D. Mỗi bộ 3 chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin nhất định.

Câu hỏi : 380008
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A - Sai. Tính đặc hiệu là mỗi bộ 3 nu sẽ mã hóa cho 1 aa.

  B, C, D – Đúng.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com