`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét 1 tính trạng do 1 gen quy địnhNếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng:

Câu 380011: Xét 1 tính trạng do 1 gen quy địnhNếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng:

A. Gen quy định tính trạng nằm ngoài nhân.

B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.

C. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.

D. Gen quy định tính trạng có thể nằm trên NST giới tính hoặc ngoài nhân.

Câu hỏi : 380011
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để xác định vị trí của gen trong tế bào, ta dùng phép lai thuận nghịch (lai 2 lần, có sự đổi vai vai trò của bố và mẹ)

  + Nếu kết quả phép lai khác nhau, 100% đời con mang kiểu hình của mẹ → Gen quy định tính trạng nằm trên NST.

  + Nếu kết quả phép lai khác nhau, ti lệ không đều ở 2 giới → Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính.

  Với dữ kiện đê bài đưa ra, ta có thể kết luận Gen quy định tính trạng có thể nằm trên NST giới tính hoặc ngoài nhân.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com