Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần  \(R = 100\Omega \) có biểu thức \(u = 200\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\,(V)\). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là :

Câu 380149:

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần  \(R = 100\Omega \) có biểu thức \(u = 200\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\,(V)\). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là :

A. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)\,(A)\) 

B. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\,(A)\) 

C. \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\,(A)\)

D. \(i = 2\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\,(A)\)

Câu hỏi : 380149

Phương pháp giải:

Mạch điện chỉ có điện trở: \(\left\{ \begin{array}{l}i = {I_0}.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\\{u_R} = i.R = {I_0}.R.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({I_0} = \dfrac{{{U_0}}}{R} = \dfrac{{200\sqrt 2 }}{{100}} = 2\sqrt 2 A\)

  Mạch chỉ có điện trở: i cùng pha với u nên ta có: \({\varphi _i} = {\varphi _u} = \dfrac{\pi }{4}\)

  Vậy phương trình của i là: \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{4}} \right)\,(A)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com