Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ

(1) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

(2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

(3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

(4) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion.

(5) Dễ bay hơi, khó cháy.

(6) Phản ứng hóa học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

Câu 381190: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ


(1) Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.


(2) Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.


(3) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.


(4) Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết ion.


(5) Dễ bay hơi, khó cháy.


(6) Phản ứng hóa học xảy ra nhanh.


Nhóm các ý đúng là:

A. 4, 5, 6. 

B. 2, 4, 6. 

C. 1, 3, 5.

D. 1, 2, 3.

Câu hỏi : 381190

Phương pháp giải:

- Đặc điểm cấu tạo: thành phần hợp chất hữu cơ bắt buộc phải chứa C. Các nguyên tử C liên kết với nhau và liên kết với H, O, N… Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hóa trị


- Tính chất vật lý


+ Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp


+ Phần lớn không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ


- Tính chất hóa học


+ Kém bền với nhiệt, dễ cháy


+ Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau, tạo ra hỗn hợp nhiều sản phẩm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các ý đúng là 1, 2, 3.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com