Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây thể hiện sự khác nhau cơ bản giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ"?

Câu 381864: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự khác nhau cơ bản giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ"?

A. Lực lượng quân đội để tiến hành các chiến lược chiến tranh.

B. Vũ khí, phương tiện tiến hành chiến tranh.

C. Quy mô tiến hành chiến tranh.

D. Mục tiêu chiến tranh.

Câu hỏi : 381864

Phương pháp giải:

so sánh

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự khác nhau cơ bản giữa chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là: Lực lượng quân đội để tiến hành các chiến lược chiến tranh.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com