Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x\) biết:

\(\frac{{1313}}{{1212}}:x = \frac{1}{{1 \times 2}} + \frac{1}{{2 \times 3}} + \frac{1}{{3 \times 4}} + \frac{1}{{4 \times 5}} + \frac{1}{{5 \times 6}}\)

Câu 383060: Tìm \(x\) biết:


\(\frac{{1313}}{{1212}}:x = \frac{1}{{1 \times 2}} + \frac{1}{{2 \times 3}} + \frac{1}{{3 \times 4}} + \frac{1}{{4 \times 5}} + \frac{1}{{5 \times 6}}\)

A. \(x = \frac{3}{{10}}\)       

B. \(x = \frac{{13}}{{10}}\)       

C. \(x = \frac{3}{5}\)                   

D. \(x = \frac{2}{5}\)

Câu hỏi : 383060

Phương pháp giải:

Tính vế phải, ta được thương của phép chia \(\frac{{1313}}{{1212}}:x\), muốn tìm \(x\) ta lấy số bị chia chia cho thương.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\frac{{1313}}{{1212}}:x = \frac{1}{{1 \times 2}} + \frac{1}{{2 \times 3}} + \frac{1}{{3 \times 4}} + \frac{1}{{4 \times 5}} + \frac{1}{{5 \times 6}}\\\,\,\,\,\,\frac{{13}}{{12}}:x = 1 - \frac{1}{6}\\\,\,\,\,\,\frac{{13}}{{12}}:x = \frac{5}{6}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{{13}}{{12}}:\frac{5}{6}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \frac{{13}}{{10}}\end{array}\)

  Đáp số: \(x = \frac{{13}}{{10}}\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com