Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(A = \frac{1}{6} \times \left( {1\frac{1}{2} - \frac{3}{4}} \right) + 0,25\).

Câu 383061: Tính \(A = \frac{1}{6} \times \left( {1\frac{1}{2} - \frac{3}{4}} \right) + 0,25\).

A. \(A = \frac{11}{8}\).

B. \(A = \frac{5}{8}\).

C. \(A = \frac{7}{8}\).

D. \(A = \frac{3}{8}\).

Câu hỏi : 383061

Phương pháp giải:

Trong biểu thức có dấu ngoặc ưu tiên thực hiện phép tính trong ngoặc trước, sau đó thực hiện theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}A = \frac{1}{6} \times \left( {1\frac{1}{2} - \frac{3}{4}} \right) + 0,25\\A = \frac{1}{6} \times \left( {\frac{3}{2} - \frac{3}{4}} \right) + 0,25\\A = \frac{1}{6} \times \frac{3}{4} + 0,25\\A = \,\,\,\,\,\,\frac{1}{8}\,\,\,\,\, + \frac{1}{4}\\A = \,\,\,\,\,\,\frac{3}{8}\end{array}\)

  Đáp số: \(A = \frac{3}{8}\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com