Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và HCOOCH3 bằng lượng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m' gam ancol. Giá trị của m' là

Câu 383148: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và HCOOCH3 bằng lượng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m' gam ancol. Giá trị của m' là

A. 12,3.

B. 6,4.

C. 3,2.

D. 9,2.

Câu hỏi : 383148

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: RCOOCH3 + NaOH → RCOONa + CH3OH.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2 este có CT chung là: RCOOCH3 + NaOH → RCOONa + CH3OH

  → nCH3OH = nNaOH = 0,2.1 = 0,2 mol

  → m' = mCH3OH = 32.0,2 = 6,4 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com