Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong giờ thực hành một học sinh mắc một mạch điện như hình vẽ. Biết các dụng vụ đo lý tưởng, R là một biến trở. Suất điện động và điện trở trong lần lượt là \(\xi  = 12V,\,\,\,r = 3\Omega \), điện trở \({R_0} = 5\Omega \).

1. Lúc đầu học sinh này điều chỉnh con chạy của biến trở để \(R = 0\).

a) Tính cường độ dòng điện trong mạch.

b) Tính công suất của nguồn điện.

c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở \({R_0}\) trong thời gian 1 phút.

2. Sau đó học sinh này thay nguồn điện, thay điện trở \({R_0}\) và điều chỉnh biến trở \(R\). Biết rằng:

   Khi \(R = {R_1}\), vôn kế chỉ 5V, ampe kế chỉ 1A.

   Khi \(R = {R_2}\), vôn kế chỉ 4V, ampe kế chỉ 2A.

Xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Câu 383281:

Trong giờ thực hành một học sinh mắc một mạch điện như hình vẽ. Biết các dụng vụ đo lý tưởng, R là một biến trở. Suất điện động và điện trở trong lần lượt là \(\xi  = 12V,\,\,\,r = 3\Omega \), điện trở \({R_0} = 5\Omega \).


1. Lúc đầu học sinh này điều chỉnh con chạy của biến trở để \(R = 0\).


a) Tính cường độ dòng điện trong mạch.


b) Tính công suất của nguồn điện.


c) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở \({R_0}\) trong thời gian 1 phút.


2. Sau đó học sinh này thay nguồn điện, thay điện trở \({R_0}\) và điều chỉnh biến trở \(R\). Biết rằng:


   Khi \(R = {R_1}\), vôn kế chỉ 5V, ampe kế chỉ 1A.


   Khi \(R = {R_2}\), vôn kế chỉ 4V, ampe kế chỉ 2A.


Xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.


Câu hỏi : 383281

Phương pháp giải:

1.


a) Sử dụng biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)


b) Sử dụng biểu thức tính công suất: \(P = EI\)


c) Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q = {I^2}Rt\)


2. Sử dụng biểu thức định luật Ôm

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  1.

  a. Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \dfrac{E}{{{R_0} + r}} = \dfrac{{12}}{{5 + 3}} = 1,5A\)

  b. Công suất của nguồn điện: \(P = EI = 12.1,5 = 18W\)

  c. Nhiệt lượng tỏa ra trên \({R_0}\) trong thời gian \(t = 1' = 60s\) là: \(Q = {I^2}{R_0}t = 1,{5^2}.5.60 = 675J\)

  2.

  Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + {R_0} + r}}\)

  Số chỉ của vôn kế: \({U_V} = E - Ir\)

  + Khi \(R = {R_1}\):

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{I_1} = 1A\\{U_{{V_1}}} = 5V\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}1 = \dfrac{E}{{{R_1} + 5 + r}}\\5 = E - \dfrac{E}{{{R_1} + 5 + r}}r\end{array} \right.\\ \Rightarrow E - r = 5{\rm{ }}\left( 1 \right)\end{array}\)

   

  + Khi \(R = {R_2}\):

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{I_2} = 2A\\{U_{{V_2}}} = 4V\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2 = \dfrac{E}{{{R_2} + 5 + r}}\\4 = E - \dfrac{E}{{{R_2} + 5 + r}}r\end{array} \right.\\ \Rightarrow E - 2r = 4{\rm{ }}\left( 2 \right)\end{array}\)

  Từ (1) và (2) ta suy ra: \(\left\{ \begin{array}{l}E = 6V\\r = 1\Omega \end{array} \right.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com