Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động \(E\) , điện trở trong  \(r\) và điện trở mạch ngoài \({R_N}\). Hiệu điện thế mạch ngoài được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

Câu 383282:

Xét một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động \(E\) , điện trở trong  \(r\) và điện trở mạch ngoài \({R_N}\). Hiệu điện thế mạch ngoài được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

A. \({U_N} = I.r\) 

B. \({U_N} = I\left( {{R_N} + r} \right)\)  

C. \({U_N} = E - I.r\) 

D. \({U_N} = E + I.r\)

Câu hỏi : 383282

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về định luật Ôm đối với toàn mạch

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiệu điện thế mạch ngoài được xác định bởi biểu thức: \(U = E - Ir\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com