Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai đường thẳng cắt nhau \(d\) và \(d'.\) Có bao nhiêu phép vị tự biến \(d\) thành đường thẳng \(d'?\)

Câu 383323: Cho hai đường thẳng cắt nhau \(d\) và \(d'.\) Có bao nhiêu phép vị tự biến \(d\) thành đường thẳng \(d'?\)

A. 0

B. 1

C. 2

D. Vô số

Câu hỏi : 383323
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Không có phép vị tự nào biến \(\left( d \right)\) thành \(\left( {d'} \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com