Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng \(Oxy,\) cho hai đường tròn \(\left( {{C_1}} \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 1;\,\)\(\left( {{C_2}} \right):{\left( {x - 4} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 4.\) Tìm tâm vị tự ngoài của hai đường tròn.

Câu 383322:

Trong mặt phẳng \(Oxy,\) cho hai đường tròn \(\left( {{C_1}} \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 1;\,\)\(\left( {{C_2}} \right):{\left( {x - 4} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 4.\) Tìm tâm vị tự ngoài của hai đường tròn.

A. \(\left( { - 2;3} \right).\)

B. \(\left( {2;3} \right).\)

C. \(\left( {3; - 2} \right).\) 

D. \(\left( {1; - 3} \right).\)

Câu hỏi : 383322
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left( {{C_1}} \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 1\) \( \Rightarrow \) tâm \({I_1}\left( {3; - 1} \right)\), bán kinh \({R_1} = 1\)

  \(\left( {{C_2}} \right):{\left( {x - 4} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 4\)\( \Rightarrow \) tâm \({I_2}\left( {4;3} \right)\), bán kinh \({R_2} = 2\)

  Gọi \(I\) là tâm vị tự của 2 đường tròn với \(I\left( {x;y} \right)\)

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {I\,{I_1}} \left( {1 - x;3 - y} \right)\\\overrightarrow {I\,{I_2}} \left( {4 - x;3 - y} \right)\end{array} \right.\)

  \(k = \dfrac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \dfrac{1}{2}\) (\(k > 0\) vì đây là vị tự ngoài)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \overrightarrow {I\,{I_1}}  = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {I\,{I_2}} \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}1 - x = \dfrac{1}{2}\left( {4 - x} \right)\\3 - y = \dfrac{1}{2}\left( {3 - y} \right)\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  - 2\\y = 3\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy vị tự tâm ngoài \(\left( { - 2;3} \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Nguyễn Thảo Nếu lấy k= R1/R2 mà ra <0 thì là vị tự trong ạ?
   Thích Trả lời 08/10/2020 18:48 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Nguyễn Thảo Em tính kiểu chia k làm 2 trường hợp thì khi nào biết đâu là viu tự trong, đâu là vị tự ngoài ạ?
   Thích Trả lời 08/10/2020 18:44 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Trần Xuân nếu tìm tâm vị tự ngoài thì k>0 còn tâm vị tự trong thì k<0 có phải vậy k ạ
   Thích Trả lời 22/08/2020 16:21 Tỉ lệ đúng 0 %
  • nguyễn quỳnh giang vì sao là II1 = 1/2 II2 mà ko phải là II2 = 1/2 II1 ạ?
   Thích Trả lời 09/08/2020 10:44 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com