Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây là điều kiện quyết định đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967?

Câu 384941: Nội dung nào sau đây là điều kiện quyết định đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967?

A. Các nước thành lập ASEAN có sự tương đồng về văn hóa.

B. Các nước thành lập ASEAN đã giành được độc lập.

C. Các nước thành lập ASEAN có chế độ chính trị tương đồng.

D. Các nước thành lập ASEAN có nền kinh tế phát triển.

Câu hỏi : 384941

Phương pháp giải:

phân tích

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A loại vì dù có sự tương đồng về văn hóa nhưng nếu không giành được độc lập thì các nước Đông Nam Á không thể hợp tác để phát triển được.

  - Đáp án C loại vì không phải tất cả các quốc gia ĐNA đều có cùng thể chế chính trị.

  - Đáp án D loại vì lúc này các nước ĐNA về cơ bản là những nước kém phát triển.

  - Đáp án B đúng vì các nước thành lập ASEAN đã giành được độc lập là điều kiện quyết định đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com