Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngày 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam?

Câu 384943: Ngày 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam?

A. Chứng tỏ kẻ thù của nhân dân ta bắt đầu suy yếu.

B. Pháp có điều kiện quay trở lại xâm lược nước ta.

C. Thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã xuất hiện.

D. Thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã chín muồi.

Câu hỏi : 384943

Phương pháp giải:

phân tích

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã cho thấy thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã chín muồi.

   

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com