Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại vi khuẩn nào sau đây có thể chuyển đạm nitrat thành N2?

Câu 385172: Loại vi khuẩn nào sau đây có thể chuyển đạm nitrat thành N2?

A. Vi khuẩn nitrat hoá.

B. Vi khuẩn amôn hoá.

C. Vi khuẩn phản nitrat hoá.

D. Vi khuẩn cố định nitơ.

Câu hỏi : 385172
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vi khuẩn phản nitrat hoá sẽ chuyển hóa NO3- thành N2 trong điều kiện yếm khí (SGK Sinh 11 trang 29).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com