Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG*HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ADCBEFG*HI. Đây là dạng đột biến nào?

Câu 385173: Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG*HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là ADCBEFG*HI. Đây là dạng đột biến nào?

A. Lặp đoạn NST.

B. Chuyển đoạn NST.

C. Đảo đoạn NST.

D. Mất đoạn NST.

Câu hỏi : 385173
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trước đột biến: ABCDEFG*HI

  Sau đột biến: ADCBEFG*HI

  Đây là dạng đột biến đảo đoạn BCD.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com