Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Sản phẩm tạo thành cho tác dụng với 650 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa các chất tan là:

Câu 385482: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Sản phẩm tạo thành cho tác dụng với 650 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa các chất tan là:

A. NaH2PO4 và Na2HPO4

B. NaH2PO4 và Na3PO4

C. Na2HPO4 và Na3PO4

D. Na3PO4 và NaOH 

Câu hỏi : 385482

Phương pháp giải:

4P + 5O2 → 2 P2O5


P2O5 + 3H2O → 2H3PO4


Sau đó quy về dạng bài H3PO4 tác dụng với OH-.


Dạng bài H3PO4 + OH-:


H3PO4 + OH- → H2PO4- + H2O


H3PO4 + 2OH- → HPO42- + 2H2O


H3PO4 + 3OH- → PO43- + 3H2O


Đặt \((*) = \frac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}}\)


+ Nếu (*) < 1 => H3PO4 dư và H2PO4-


+ Nếu (*) = 1 => H2PO4-


+ Nếu 1 < (*) < 2 => H2PO4- và HPO42-


+ Nếu (*) = 2 => HPO42-


+ Nếu 2 < (*) < 3 => HPO42- và PO43-


+ Nếu (*) = 3 => PO43-


+ Nếu (*) > 3 => PO43- và OH

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  4P + 5O2 → 2 P2O5

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  Theo 2 phương trình hóa học trên ta thấy: nH3PO4 = nP = 0,2 mol

  Xét tỉ lệ T = nNaOH /nH3PO4 = 0,65 : 0,2 = 3,25 > 3

  Do đó NaOH tác dụng với H3PO4 theo phương trình hóa học sau:

  3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

  Sau phản ứng thu được sản phẩm chứa Na3PO4 và NaOH dư.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com