Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đối với đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC, phát biểu nào sau đây đúng?

 

Câu 385960:

Đối với đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC, phát biểu nào sau đây đúng?


 

A. Tổng trở của đoạn mạch luôn bằng \(R + {Z_L} + {Z_C}\)

B. Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn điện trở thuần R

C. Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn dung kháng ZC

D.  Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn cảm kháng ZL

Câu hỏi : 385960

Phương pháp giải:

Tổng trở của đoạn mạch RLC không phân nhánh: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} \)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng trở của đoạn mạch: \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} \)

  Do \({\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)^2} \ge 0 \Rightarrow Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}}  \ge R\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com