Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một dây AB dài 2m, đầu A của sợi dây nối với nguồn phát dao động điều hoà với tần số f, đầu B tự do. Biết rằng khi có sóng dừng, A đóng vai trò là nút sóng. Trên dây hình thành sóng dừng có 3 bụng kể cả đầu B. Nếu tăng chiều dài dây thêm 40cm và giữ đầu B cố định, đồng thời cho đầu A rung với tần số như cũ thì trên dây:

 

Câu 385962:

Một dây AB dài 2m, đầu A của sợi dây nối với nguồn phát dao động điều hoà với tần số f, đầu B tự do. Biết rằng khi có sóng dừng, A đóng vai trò là nút sóng. Trên dây hình thành sóng dừng có 3 bụng kể cả đầu B. Nếu tăng chiều dài dây thêm 40cm và giữ đầu B cố định, đồng thời cho đầu A rung với tần số như cũ thì trên dây:


 

A. không hình thành sóng dừng                 

B.  có sóng dừng với 3 điểm nút

C. có sóng dừng với 2 điểm bụng

D. có sóng dừng với 3 điểm bụng

Câu hỏi : 385962

Phương pháp giải:

+ Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định, 1 đầu tự do: \(l = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{\lambda }{4} = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{v}{{4f}}\)


Với k là số bó sóng nguyên


Sốt nút = số bụng = k + 1


+ Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: \(l = \dfrac{{k\lambda }}{2} = \dfrac{{kv}}{{2f}}\)


Với k là số bó sóng nguyên


Số nút = k + 1; Số bụng = k

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện có sóng dừng trên dây một đầu cố định, 1 đầu tự do:

  \(l = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{\lambda }{4} = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{v}{{4f}}\)

  Khi chiều dài của sợi dây là 2m trên dây hình thành sóng dừng với 3 bụng sóng kết cả đầu B

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow k + 1 = 3 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow l = \left( {2.2 + 1} \right)\dfrac{v}{{4f}}\\ \Leftrightarrow 2 = \dfrac{{5v}}{{4f}} \Rightarrow \dfrac{v}{f} = \dfrac{8}{5}\,\,\,\left( 1 \right)\end{array}\)

  Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: \(l = \dfrac{{k\lambda }}{2} = \dfrac{{kv}}{{2f}}\)

  Khi chiều dài của sợi dây tăng thêm 40cm và giữ đầu B cố định, đồng thời cho A rung với tần số như cũ, ta có:

  \(l' = \dfrac{{kv}}{{2f}} \Leftrightarrow 2,4 = k.\dfrac{v}{{2f}} \Rightarrow k = \dfrac{{4,8}}{{\dfrac{v}{f}}}\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) suy ra: \(k = \dfrac{{4,8}}{{\dfrac{8}{5}}} = 3\)

  → Trên dây có sóng dừng với 3 điểm bụng và 4 điểm nút.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com