Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giả sử A, B là hai nguồn kết hợp có cùng phương trình dao động là \(u = A\cos \omega t\). Xét điểm M bất kì trong môi trường cách A một đoạn d1 và cách B một đoạn d2. Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M có công thức:

 

Câu 387278:

Giả sử A, B là hai nguồn kết hợp có cùng phương trình dao động là \(u = A\cos \omega t\). Xét điểm M bất kì trong môi trường cách A một đoạn d1 và cách B một đoạn d2. Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M có công thức:


 

A. \(\Delta \varphi  = \dfrac{{\pi \left( {{d_2} + {d_1}} \right)}}{\lambda }\)  

B. \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)}}{\lambda }\)

C. \(\Delta \varphi  = \dfrac{{\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)}}{{2\lambda }}\) 

D.  \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi \left( {{d_2} + {d_1}} \right)}}{\lambda }\)

Câu hỏi : 387278

Phương pháp giải:

Viết phương trình sóng lần lượt từ hai nguồn truyền đến M và tính độ lệch pha của hai sóng đó.


Phương trình sóng tại nguồn: \({u_M} = A.\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)


Phương trình sóng tại M cách nguồn khoảng d: \({u_M} = A.\cos \left( {\omega t + \varphi  - \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)\)

 • Đáp án : B
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình sóng do A và B lần lượt truyền tới M là:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{u_{AM}} = A.\cos \left( {\omega t + \varphi  - \dfrac{{2\pi {d_1}}}{\lambda }} \right)\\{u_{BM}} = A.\cos \left( {\omega t + \varphi  - \dfrac{{2\pi {d_2}}}{\lambda }} \right)\end{array} \right.\)

  Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M là:

  \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)}}{\lambda }\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com