Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số cách chọn 2 quyển sách khác môn học là

Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau

Câu 387564: Số cách chọn 2 quyển sách khác môn học là

A. 38        

B. 171      

C. 118                  

D. 342

Câu hỏi : 387564
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TH1: Chọn 1 sách Anh và 1 sách Toán:  \(5 \times 6 = 30\) (cách)

  TH2: Chọn 1 sách Anh và 1 sách Tiếng Việt:  \(5 \times 8 = 40\) (cách)

  TH3: Chọn 1 sách Toán và 1 sách Tiếng Việt: \(6 \times 8 = 48\) (cách)

  \( \Rightarrow \) Tổng số cách chọn 2 quyển khác môn học: \(30 + 40 + 48 = 118\) (cách)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com