Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số

Câu 387565: Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số

A. 14

B. 45        

C. 15        

D. 50

Câu hỏi : 387565
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số chẵn có 2 chữ số cần tìm là: \(\overline {ab} \) \(\left( {a \ne 0;\,\,a,b \in N} \right)\)

  - Chọn b: 5 cách

  - Chọn a: 9 cách

  \( \Rightarrow \) Số các số chẵn có 2 chữ số: \(5 \times 9 = 45\) (số)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com