Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có bao nhiêu cực trị?

Câu 389207: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có bao nhiêu cực trị?


A. \(5\)

B. \(6\)

C. \(3\)

D. \(4\)

Câu hỏi : 389207

Phương pháp giải:

- Vẽ đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\):


   + Bước 1: Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\).


   + Bước 2: Lấy đối xứng phần đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) nằm phía dưới trục \(Ox\) qua trục \(Ox\).


   + Bước 3: Xóa đi phần đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) nằm phía dưới trục \(Ox\).


- Dựa vào đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) vừa vẽ, xác định số điểm cực trị (Là điểm mà qua đó đồ thị hàm số chuyển hướng).

 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) đề bài cho ta vẽ được đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) như sau:

  Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có 5 điểm cực trị.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com