Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự kiện nào dưới đây được đánh giá như "Chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân"?

Câu 389726: Sự kiện nào dưới đây được đánh giá như "Chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân"?

A. Phan Châu Trinh viết "Thất điều thư" vạch tội vua Khải Định (1922).

B. Tổ chức Tâm tâm xã được thành lập (1923).

C. Phan Bội Châu được thả (1917) và tiếp tục hoạt động cách mạng.

D. Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méclanh ở Sa Diện (1924).

Câu hỏi : 389726

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 80

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự kiện Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méclanh ở Sa Diện (1924) được đánh giá như “Chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân".

   

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com