Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 20

Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên

Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng

Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng

Biển một bên và em một bên

(Trích Thơ tình người lính biển, Trần Đăng Khoa)

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 20

Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên

Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng

Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng

Biển một bên và em một bên

(Trích Thơ tình người lính biển, Trần Đăng Khoa)

Câu 1: Nêu ra phương thức biểu đạt chínhđược sử dụng trong đoạn thơ? 

A. Tự sự.                  

B. Biểu cảm.             

C. Miêu tả.            

D. Nghị luận.

Câu hỏi : 392034

Phương pháp giải:

Căn cứ vào đặc điểm của các phương thức biểu đạt đã học (miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính – công vụ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương thức biểu đạt trong đoạn thơ: Biểu cảm

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Tìm những biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn thơ?


    

A. Liệt kê, hoán dụ, nhân hóa.                  

B. Hoán dụ, ẩn dụ, nói quá.              

C. Điệp từ, nhân hóa, ẩn dụ.                     

D. Điệp từ, hoán dụ, liệt kê.

Câu hỏi : 392035

Phương pháp giải:

Căn cứ vào các biện pháp tu từ đã học.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Biện pháp tu từ:

  + Phép điệp từ: chưa, một bên.

  + Nhân hóa: đất nước gian lao.

  + Ẩn dụ: vành tang trắng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

Nêu nội dung chính của đoạn thơ?


    

A. Tình yêu của người lính biển.                        

B. Những gian lao của người lính.            

C. Tình cảm gia đình của người lính biển.            

D. Những vất vả, gian lao, anh hùng của người lính biển và những tình cảm đẹp trong trái tim của họ.

Câu hỏi : 392036

Phương pháp giải:

Phân tích, tổng hợp.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn thơ trên nói về những vất vả, gian lao, anh hùng của người lính biển và những tình cảm đẹp trong trái tim của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

Anh chị hiểu thế nào về câu thơ “Biển một bên và em một bên”?


      


 

A. Người lính đang đứng giữa cô gái và biển.                                                       

B. Tình cảm đôi lứa hòa quyện với tình cảm đất nước của người lính biển.

C. Người lính đang băn khoăn không biết chọn biển hay chọn “em”.                    

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu hỏi : 392037

Phương pháp giải:

Phân tích, lý giải, tổng hợp.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gợi ý:

  - Câu thơ có thể hiểu:

  + Biển là đại diện cho đất nước, cho lí tưởng, cho ước mơ về sự nghiệp cao cả của người lính.

  + Em là đại diện cho tình yêu đôi lứa, cho tình cảm thiêng liêng của đời người.

  => “Biển một bên và em một bên” chính là những tình cảm cao đẹp trong trái tim người lính biển. Anh ra đi đấu tranh, giữ gìn đất nước, thực hiện nghĩa vụ cũng không quên mang theo hình bóng tình yêu ở bên mình. Hai tình cảm này kết hợp hài hòa, chính là động lực để người lính vững bước trong những chặng hành trình gian khó phía trước.


  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: Từ “vành tang trắng” trong câu thơ thứ hai ẩn dụ cho điều gì?

A. Những mất mát, đau thương của đất nước khi trải qua những cuộc xâm lăng.    

B. Nỗi đau của những gia đình mất người thân trong những cuộc chiến tranh phi nghĩa.     

C. Những mất mát của nhân dân trước sự ra đi của đồng bào.   

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu hỏi : 392038

Phương pháp giải:

phân tích, tổng hợp.


 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “Vành tang trắng” là hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, thể hiện sự mất mát, đau thương của đất nước, của gia đình và của cả nhân dân, đồng bào Việt Nam qua những cuộc chiến.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com