Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các câu sau:

I.    Trong ba ngày, lượng mưa kéo dài gây ra hiện tượng ngập úng ở nhiều khu vực.

II.  Chí Phèo là hình tượng điển hình cho người nông dân bị tha hóa do nhà văn Nam Cao xây dựng trong tác phẩm cùng tên.

III. Ông lão nhìn con chó, đuôi vẫy lia lịa.

IV. Tối hôm ấy, theo đúng hẹn, tôi đến nhà anh ấy chơi.

Những câu nào mắc lỗi?

     

Câu 392032:

Trong các câu sau:


I.    Trong ba ngày, lượng mưa kéo dài gây ra hiện tượng ngập úng ở nhiều khu vực.


II.  Chí Phèo là hình tượng điển hình cho người nông dân bị tha hóa do nhà văn Nam Cao xây dựng trong tác phẩm cùng tên.


III. Ông lão nhìn con chó, đuôi vẫy lia lịa.


IV. Tối hôm ấy, theo đúng hẹn, tôi đến nhà anh ấy chơi.


Những câu nào mắc lỗi?


     

A. I và II.                      

B. III và IV.                   

C. I và III.                   

D. II và IV.

Câu hỏi : 392032

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chữa lỗi dùng từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các lỗi dùng từ:

    + Lỗi lặp từ.    

    + Lỗi lẫn lộn các từ gần âm.

     + Lỗi dùng từ không đúng nghĩa.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com