Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phần gạch chân trong câu văn: Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều”, là thành phần nào của câu?

     

Câu 392041: Phần gạch chân trong câu văn: Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều”, là thành phần nào của câu?


     

A. Thành phần tình thái                                                   

B. Thành phần gọi – đáp

     

C. Thành phần cảm thán                                                  

D. Thành phần phụ chú

Câu hỏi : 392041

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Các thành phần biệt lập

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

  - Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói.

  - Thành phần gọi đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp.

  - Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

  - Có lẽ: thành phần tình thái

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com