Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đâu không phải là chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp?

Câu 396508: Đâu không phải là chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp?

A. Cướp đoạt ruộng đất.

B. Xây dựng hệ thống giao thông.

C. Khai thác đất hoang.

D. Tập trung khai thác mỏ.

Câu hỏi : 396508

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 137, suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp chú trọng cướp đoạt ruộng đất, tập trung khai thác mỏ, xây dựng hệ thống giao thông nhưng không khai thác đất hoang.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com